Vodi: Mojca Smolej
Atlas dvojine, bolj natančno Atlas linguistique pour servir à l’étude du duel, ki ga je sestavil Lucien Tesnière, je izšel leta 1925 pri založbi Champion v Parizu. Véliki slavist Lucien Tesnière je bil v letih od 1921 do 1924 prvi lektor za francoski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, pa tudi prevajalec Prešerna iz slovenščine v francoščino. Njegov atlas je v slovenskem prevodu izšel skoraj sto let pozneje, preteklo pa je sto let od časa, ko je Tesnière s štipendijo Komisije za potovanja in znanstvene in literarne misije (Comission des voyages et missions scientifiques et littéraires) potoval po Sloveniji in spraševal informatorje o oblikah dvojine v slovenščini. Atlas prinaša 70 kart, ki so opremljene s Tesnièrovim opisom geografske raziskovalne metode v lingvistiki in njene aplikacije na slovenščino, z analizo položaja slovenščine v dvajsetih letih prejšnjega stoletja in zaključkov glede rabe dvojine v vseh slovenskih narečjih. Vmes se najdejo še kakšne prigode, ki jih je avtor doživel, ko je nabiral material za atlas. Gre za živ dokument nekega časa in nekega pojava v jeziku, ki ga je avtor skušal ovekovečiti, preden bi izginil.
Datum: četrtek, 26. maj 2022, ob 16.00